Fotografisch Therapeutische Wijkwandelingen

Kasper Demeulemeester

  • parcours
  • 28 April
  • 11:00 - 13:00
  • Begijn
  • Eglise du Béguinage
Le photographe Kasper Demeulemeester compose une équipe de Reporters Inconscients pour se promener et faire des images dans le quartier du Béguinage comme jamais avant. Plus vous comptez et faites attention à leurs pas, plus vous creusez en profondeur sous la surface, du quartier et de vous-mêmes. Petit à petit, les photos deviennent un moyen et une raison, et non plus un objectif en soi.

ticket
max par 2
Ramenez vos smartphones ou faites nous signe si vous n'avez pas de smartphone
packet de lunch inclus


Voor Kasper Demeulemeester is fotografie meer dan het maken van beelden. Fotografie biedt de mogelijkheid om mensen met elkaar te verbinden. Het maken van een foto kan een aanleiding zijn voor een gesprek en legitimeert soms ook een aantal daden (een vreemde aanspreken, stilstaan bij een moment) die anders – onterecht? – als ongepast of nutteloos worden beschouwd. Kasper werd in Brussel geboren en woont er nog steeds. Hij studeerde geschiedenis, filosofie en American Studies in de hoop zijn werk als fotograaf met antwoorden te onderbouwen. Dat viel tegen! Onbeantwoorde vragen vormen sindsdien het fundament voor zijn werk.