Fotografisch Therapeutische Wijkwandelingen

Kasper Demeulemeester

  • parcours
  • 28 April
  • 11:00 - 13:00
  • Begijn
  • Begijnhofkerk
Fotograaf Kasper Demeulemeester stelt een ploeg onbewuste reporters samen om op pad te gaan en de Begijnhofwijk in beeld te brengen zoals niemand dat ooit deed. Hoe meer je telt en op je stappen let, hoe dieper je graaft onder de oppervlakte, van de wijk en van jezelf. Gaandeweg worden de foto’s een middel en een reden, niet langer een doel.

ticket
max per 2
smartphone meebrengen of melden als je er geen hebt
lunchpakket inbegrepen


Voor Kasper Demeulemeester is fotografie meer dan het maken van beelden. Fotografie biedt de mogelijkheid om mensen met elkaar te verbinden. Het maken van een foto kan een aanleiding zijn voor een gesprek en legitimeert soms ook een aantal daden (een vreemde aanspreken, stilstaan bij een moment) die anders – onterecht? – als ongepast of nutteloos worden beschouwd. Kasper werd in Brussel geboren en woont er nog steeds. Hij studeerde geschiedenis, filosofie en American Studies in de hoop zijn werk als fotograaf met antwoorden te onderbouwen. Dat viel tegen! Onbeantwoorde vragen vormen sindsdien het fundament voor zijn werk.